تبلیغات
پایگاه مقاومت بسیج دانش آموزی - دانلود و پخش نوحه ی عربی

پایگاه مقاومت بسیج دانش آموزی

 

                                               سلام بر لب تشنه ی حسین(ع)

 دانلود نوحه محرم و شهادت امام حسین (ع)  دانلود نوحه عربی ” زینت دوش نبی ” ویژه محرم  با اجرای ((نزار قطری))                         مرکز دانلود نوحه ایران           
 دانلود نوحه محرم و شهادت امام حسین (ع)                             نوحه عربی ” انا الحسین بن علی ” ویژه محرم  با اجرای ((نزار قطری))                               مرکز دانلود نوحه ایران
    نوحه ی( خون خدا) با صدای ((اباذر حلواجی ))                              مرکز دانلود نوحه ایران
 دانلود نوحه ، مرثیه و مداحی محرم  نوحه ی (یا کربلا) با صدای  ((اباذر حلواجی))  

                             مرکز دانلود نوحه ایران

  دانلود نوحه ، مرثیه و مداحی محرم                                             نوحه ی(زوارک یا حسین) با صدای ((باذر حلواجی))                              مرکز دانلود نوحه ایران
  دانلود نوحه ، مرثیه و مداحی محرم  نوحه ی(یا وارث ادم)باصدای ((اباذر حلواجی))                  مرکز دانلود نوحه ایران
  دانلود نوحه ، مرثیه و مداحی محرم  نوحه ی (زینب(س)) با صدای((اباذر حلواجی))                             مرکز دانلود نوحه ایران
  دانلود نوحه ، مرثیه و مداحی محرم   نوحه ی (قاصد)باصدای        ((اباذر حلواجی))                            مرکز دانلود نوحه ایران
 دانلود نوحه ، مرثیه و مداحی محرم   نوحه ی(تشییع الاجساد)با صدای((حسین اکراف))                     مرکز دانلود نوحه ایران
  دانلود نوحه ، مرثیه و مداحی محرم                                          دانلود نوحه ی  (صاحب الثارات)باصدای((حسین اکراف))                    مرکز دانلود نوحه ایران