تبلیغات
پایگاه مقاومت بسیج دانش آموزی - بسیج دانشجویی

پایگاه مقاومت بسیج دانش آموزی

پنجشنبه 9 دی 1389

بسیج دانشجویی

نویسنده: . امین زاده   

بسیج دانشجویی وبسیج طلاب ازدیدگاه حضرت امام(ره)درپیام 2/9/1367

1- دفاع ازبنیانها:

«طلاب علوم دینی ودانشجویان دانشگاهها باتمام توان خود درمراكزشان ازانقلاب واسلام دفاع كنند.»

2- حفظ استقلال:

« فرزندان بسیجی ام دراین دومركز پاسداراصول تغییرناپذیر« نه شرقی نه غربی» باشند.

3- وحدت:

« امروزه دانشگاه و حوزه ازهرمحلی بیشتربه اتحادویگانگی احتیاج دارند.»

4- مبارزه با ضدانقلاب داخلی:

« فرزندان انقلاب به هیچ وجه نگذارندایادی آمریكا وشوروی درآن دومحل حساس نفوذكنند، تنهابا بسیج است كه این مهم انجام می پذیرد.

5- ایجاد حكومت بزرگ اسلامی:

« بایدبسیجیان جهان اسلام درفكرایجادحكومت بزرگ اسلامی باشند.»

محورهای راهبردی رهنمودهای مقام معظم رهبری پیرامون بسیج دانشجویی ودانشجوی بسیجی


بسیجی:

1- مجاهدت انقلابی دارد.

2- درمیادین حاضر است.

3- عصاره ای از بهترین كشورمی باشد.

4- حضورداوطلبانه، نه حضوری اداری وخط كشی شده دارد.آفات دانشجویی:

1- درس خواندن برای زندگی شخصی

2- بی اهمیت بودن نسبت به مسایل جامعه وآنچه می گذرد

3- بی علاقه بودن، بی اهمیت بودن

4- بی تفاوت بودن

5- حساسیت منفی داشتن

6- عدم توجه به معنویت خودوجامعهبسیج دانشجویی وكارسیاسی:

1- كارسیاسی شما حدومرزندارد

2- شمانبایدحزب شوید

3- رقیب برای دیگران نباشید مگرتشكیلات ضدانقلابی.

4- تشكلهای دیگر را زیربال خودبگیرید

5- ازاصول تخطی نكنید و به د قت ازآنها محافظت كنید و بر آن پافشاری نمائید.

6- مستقل وبدور از وابستگی و با شرایط دانشجویی حركت كنید.بسیج دانشجویی- تدین و ایمان:

1- ثبات قدم داشته باشید.

2- ایمان وعشق داشته باشید.

3- ایمان شفاف داشته باشید.

4- ارتباط با خدا را زیاد كنید.

5- تفكر امام راداشته باشید.

6- دانشگاه را با ایمان و اندیشه فتح كنید.دانشجوی بسیجی:

1- سلاحش ایمان صادقانه ومنطق مستحكم وعزم پولادین است.

2- عنصرنورانی و پاك نهاد است.

3- در حال فراگرفتن دانش و آماده سازی علمی وفكری خود است

4- درپیشرفت مادی ملت و كشورش شركت دارد.

5- چراغ ایمان و هدایت را در دل خود و محیط دانشگاه فروزان می كند.

6- فضای دانشگاه را با صفا، صلاح و نورانیت خود نورانی می كند.

7- دشمن كمین گرفته را از یاد نمی برد.

8- غافلانه خود و دانشگاه و كشورش را به دست تطاول دشمن نمی سپرد.

9- خود سازی علمی و فكری و روحی دارد.

10- جوانی خود را مغتنم می شمرد و از لحظه های گرانبهای آن برای خود بهره می گیرد.

11- در پیكار فرهنگی، فكری و عقلانی هوشمند و پر تلاش است و با توكل پیش می رود.بسیج دانشجویی:

1- بایدكانون رشد و اشاعه تفكر بسیجی باشد.

2- تشكل نظم یافته باشد.

3- نیاز امروز دانشگاه است.

4- برخوردار ازسازماندهی است.

5- در جناحهای سیاسی حل و هضم نمی شود.

6- خود را رقیب سازمانهای دانشجویی نمی داند.

7- هر دانشجوئی با هر سلیقه سیاسی اگر پایبند به ارزشهای انقلاب و آماده حضور در عرصه حضوردرمبارزه فرهنگی و سیاسی با استكبار و ایادی آشكار نقابدار آن باشد،می تواند عضو بسیج دانشجویی گردد.

8- نباید تصور شود كه بسیج دانشجویی مجموعه ای نظامی است.

9- بیش از همیشه به خود سازی و هوشمندی و پایداری نیازداردتفكربسیجی تركیبی از:

1- ایمان عمیق

2- تلاش مخلصانه

3- هوشیاری در شناخت دشمن

4- گذشت و ایثار دربرابردوست

5- ایستادگی و مقاومت شجاعانهبیانات مقام معظم رهبری در جمع مسئولین بسیج دانشجویی كشور: 1379

« مسئولیت بزرگ و تاریخی متوجه بسیجیان دانشجویی است»


دانشجوی بسیجی و دو امتیاز بزرگ:

1- جوانی

2- خردمند وآگاه بودن.دانشجو بودن(ارزشهای متراكمی دربطن خود دارد):

1- جوانی

2- خردمند وآگاه بودن.

3- در راه علم گام برداشتن

4- آزاد اندیشی

5- مدیرآینده كشور

6- انگیزه متعالی وآرمانگرائی

7- شاد بودن و درصحنه بودنبدنه دانشجویی:

1- با اسلام و انقلاب است.

2- طرفدار سلطه و بازگشت آمریكائیان نیست.

3- اگر از موضع دانشجویی حرف از بازگشت

اربابان آمریكایی باشد قطعآ دستهای پلید وكثیف دشمنان پشت

سرآن قرار دارند و البته قابل شناسایی هستند واین منشأ غیر دانشجویی دارد.

4- دانشجو حامی انقلاب است(درجنگ،لانه جاسوسی...)

5- دغدغه های نسل دانشجو همان آرمانگرائی،عدالت اجتماعی،رفع تبعیض میباشد.اجتماعات بسیج دانشجویی:

1- درخصوص مسائل بسیار اساسی در اجتماعات و نشستهاوسمینارها فكر كنید.

2- در اجتماعات ونشستها وسمینارها ازافراد مطلع دعوت كنید.

3- نتایج اجتماعات را درفضای دانشگاه بپاكنید.

4- در اجتماعات درباره فلسطین واسرائیل بحث كنید.

5- نسبت به مسائل اصلی اسلام بی تفاوت نباشید.

6- درباره اسلام و تفكر اصولی اساسی انقلاب وشخصیت امام و روحانیت بحث كنید ونگذارید كسانی آنرا فراموش یاخاموش كنند.

7- باید این جامعه و این تاریخ را درهمین خط روشن به پیش ببرید.

كتاب آشنایی با بسیج دانشجویی،صفحه 20الی28


نگاهی اجمالی به بسیج دانشجویی


نگاهی اجمالی به بسیج دانشجویی

«عزیزان، بسیج دانشجویی یكی از ارزنده ترین یادگارهای امام راحل بزرگوار ماست. آن روزی كه آن حكیم فرزانه، یكی از ضروری ترین تشكل ها را بسیج دانشجو و طلبه اعلام كرد، كمتر كسی به اهمیت حضور این مجموعه ارزشمند در دانشگاه های كشور واقف بوده و امروز كه دانشگاه و همه عرصه های زندگی، صحنه زورآزمایی فرهنگی، سیاسی، تبلیغاتی استكبار و صهیونیسم با انقلاب و نظام اسلامی است، روشن بینی امام بزرگوار ما از همیشه آشكارتر گردیده است.» (مقام معظم رهبری – 14/7/77 )

بسیج دانشجویی بعنوان یك تشكل صرفاً سیاسی یا نظامی متولد و بنیاد نشده است و جامعیت آن نیز مرهون همین امر است. بسیج دانشجویی تشكل فرهنگی، سیاسی، عقیدتی، دفاعی می باشد.

امام راحل با عنایت به نقش دانشگاه و مرحله ای كه انقلاب در آن قرار داشته به كیفیت تحولات سیاسی اجتماعی حال و آینده جامعه تسلط داشته و ضرورت تشكیل بسیجی دانشجویی را با تمام وجود حس می كرده اند. طبق ماده واحده طرح تشكیل بسیج دانشجویی بمنظور جذب، آموزش و سازماندهی دانشجویان داوطلب دانشگاه ها، مؤسسات و مراكز آموزش عالی كشور و تقویت روحیه همیاری، مسئولیت پذیری، بسط فرهنگ و تفكر بسیجی دانشجویی در كلیه دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی توسط نیروی مقاومت بسیج و با پشتیبانی وزارت خانه های فرهنگ و آموزش عالی كشور، بهداشت درمان و آموزش پزشكی، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دانشگاه ها، مؤسسات و مراكز آموزش عالی، تشكیل، تقویت و توسعه می یابد.

بمنظور مشاركت بیشتر دانشجویان بسیجی در امور فرهنگی دانشگاه ها مسوول بسیج دانشجویی كلیه دانشگاه ها و مؤسسات مركز آموزش عالی عضو شورای فرهنگی دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی می باشند و بطور فعال در این شورا شركت دارند.

جذب و گزینش دانشجویان و عضویت های عادی و فعال در سطح دانشگاه های كشور و سازماندهی و بكارگیری آنها در قسمت های مختلف بسیج دانشجویی و ایجاد آمادگی در آنها به منظور انجام فعالیت های فرهنگی، علمی، امدادی و سازندگی براساس دستورالعمل های ابلاغی و كمك به حوزه مقاومت بنا به ضرورت هماهنگی جهت اجرای آموزش های عقیدتی، سیاسی و عمومی آمادگی دفاعی و یادآوری اعضاء عادی و فعال و تلاش برای حفظ انسجام بسیج دانشجویی اهم وظایف این سازمان می باشد.


بسیج دانشجویی آغازی بر یك پایان

بسیج دانشجویی آغازی بر یك پایان

سال 1367 نقطه عطفی در تاریخ پرفراز و نشیب انقلاب اسلامی ایران به شمار می رود. جنگ 8 ساله ای كه با پشتیبانی قدرتهای بین الملی از سوی رژیم بعثی عراق بر نظام نوپای اسلامی تحمیل شده بود، در این سال به پایان رسید و همین امر تحولات گسترده ای را در سطح داخلی و خارجی بدنبال داشت.

پایان دفاع مقدس، برای دشمنان انقلاب اسلامی به معنای پایان خصومت نبود بلكه شكست یك استراتژی بود. عدم توفیق قدرتهای بزرگ در به زانو درآوردن انقلاب اسلامی كه هدف نهایی آنان در تحمیل جنگ 8 ساله بود، به آنان ثابت كرد كه استراتژی تهاجم نظامی و استفاده از ضرب و زور برای براندازی نظام اسلامی كارایی ندارد و دلیل عمده عمدم كارایی این استراتژی نیز نه بهره مندی ایران از تجهیزات پیشرفته و ساز و برگ فراوان نظامی، بلكه اتكای نظام به ایمان و اعتقاد مستحكمی بود كه ریشه در دل آحاد مردم داشت و هم او باعث می شد تا جوانان و پیران این مرزوبوم تا آخرین نفس و تا پای جان در برابر هر توطئه و ترفند نظامی ایستادگی كنند. از مقطع پایان دفاع مقدس به بعد استراتژی دشمنان انقلاب به سمت و سوی دیگر رفت.

آنان با رسیدن به این باور كه عامل بقای انقلاب ایران، «مكتب» و «ایدئولوژی» است بنیان استراتژی دیگری را ریختند كه به جای جنگ نظامی، «تهاجم فرهنگی» را به عنوان شیوه در پیش می گرفت.

بر این اساس، خطر ایران، خطری نظامی و اقتصادی به شمار نمی آید، بلكه ایران یك «خطر ایدئولوژیك» است و لذا راه برخورد با تهدیدات آن، برخورد و تهاجم ایدئولوژیك و فرهنگی است و بدینسان صبغه غالب تهاجم دشمنان از این پس فرهنگی شد و نخستین جرقه های تهاجم فرهنگی روشن گردید.ناگفته پیدا است كه در تهاجم فرهنگی اهداف اصلی كه باید مورد حمله قرار گیرند, محیط های فرهنگی اند . و لذا به زودی ردپای تهاجم در بسیاری از مراكز فرهنگی كشور چون مدارس و دانشگاهها و حتی حوزه های علمیه نمایان شد. اما پایان جنگ, در داخل كشور نیز طلیعه تحولاتی گردید برخی بر این باور بودند كه اصول و ارزشهای مقدسی كه در دوران دفاع مقدس مورد تاكید حضرت امام(ره) و انقلابیون اصیل قرار داشت تنها متعلق به همان مقطع بوده وبا پایان جنگ , دوران آن ارزشها و شعارها به پایان خواهد رسید. تفكر بسیجی از جمله والاترین ارزشهای دوران دفاع مقدس به شمار می آمد تفكری كه در پناه آن,نظام اسلامی بیمه شد وحماسه ها ی جاویدان دفاع مقدس در پرتو آن شكل گرفت. به اعتراف بسیاری از صاحب نظران و تحلیگران سیاسی و نظامی اگر حضور دلاورانه بسیجیان در عرصه های نبرد سهمگین 8 ساله نبود, جنگ سرنوشتی غیر از این می یافت سرنوشتی كه قطعا به نفع نظام و ملت و كشور نبود. اما حضور اسطوره سازان بسیجی در صحنه های دفاع مقدس دشمنان را از اهداف شومشان بازداشت. اما آیا پایان دفاع مقدس پایان عمر بسیج بود حضرت امام در آذر 1367 پاسخی منفی به این سئوال داد آن حكیم فرزانه به عنوان معمار انقلاب و نظام كاملا برنقاط ضعف و قوت واقف بود و دقیقا اهداف و استراتژیهای دشمنان رااز پیش » می دانست و در برابر آنها خاكریزهای تدافعی ایجاد می كرد.

برای حضرت امام (ره) پایان جنگ، پایان همه چیز نبود. برای ایشان پایان جنگ تازه آغاز یك راه بود. امام (ره) بر خلاف آنان كه می پنداشتند با پایان دوران دفاع مقدس باید با تمامی شعارها و ارزشهای آن دوران وداع كرد، معتقد بود كه اولاً جنگ ما اثرات و نتایج بلند دامنه ای داشته كه موجب بیداری تمامی ملتهای مظلوم و دربند و شكست شوكت ابرقدرتهای شرق و غرب گردیده و لذا در این زمینه هیچ صحبت پشیمانی نیست و ثانیاً ارزش ها و شعارهای زمان جنگ بایستی با همان شدت و حدت در عرصه باقی بمانند، چرا كه جنگ هنوز پایان نیافته است.

كوته نظران می پنداشتند كه پایان جنگ 8 ساله، پایان خصومت قدرت های استكباری علیه جمهوری اسلامی ایران است، اما بینش الهی امام راحل (ره) فراتر از این افق محدود را می دید. او می دانست كه دشمنی، استكبار با انقلاب اسلامی ذاتی است و نبرد حق و باطل هیچگاه پایان نمی پذیرد و لذا حاضر نشد به بهانه پایان جنگ، نقطه پایان بر طومار عمر ارزش ها و ساختارهای انقلاب بگذارد. ایشان با درایت، استراتژی تهاجم فرهنگی دشمن پس از تهاجم نظامی را دقیقاً درك نموده بود و به همین دلیل بودكه سال 67 یعنی سال پایان جنگ پیامهای ایشان بیش از هر سال دیگری رنگ و بوی دفاع از انقلاب و ارزش ها و ضرورت مبارزه با استكبار و تفرعن جهانی را دارد.

شكوه این بینش الهی در پیام آذرماه 1367 امام راحل (ره)، یعنی پیام ایشان بمناسبت هفته بسیج هویداست. ایشان در این پیام بسیج را «شجره طیبه» و «درخت تناوری» توصیف كردند كه دفتر تشكیل آن را همه مجاهدان از صدر تاكنون امضاء كرده اند.

توصیف امام راحل از «بسیج» تا بدانجا رفت كه آن حكیم فرزانه افتخار خود را «بسیجی بودن» دانست. شاید برای هیچ گروه و دسته و نهادی اینگونه امام (ره) توصیف و تعریف نداشته باشند. توصیف هایی عارفانه و عاشقانه كه برگرفته از درك عمیق امام راحل (ره) از «بسیج» بود.

امام راحل (ره) با این پیام كاملاً مشخص كردند كه «بسیج» یك نهاد و تشكیلات و سازمان صرف نیست. بلكه بسیج یك «تفكر» است. تفكری كه ریشه در آموزه های تمام انبیاء و اولیاء الهی از آدم تا خاتم دارد.

با این پیام، كاملاً مشخص شد كه عمر «بسیج» به پایان نرسیده است بلكه بسیج تازه در آغاز راه است. راهی كه نهایت آن «تشكیل حكومت جهانی اسلام» است.

اما در عرصه جدید رسالت بسیج چیست؟ اكنون كه دوران رویارویی نظامی به پایان رسیده، بسیج در كدام میدان باید آماده دفاع از انقلاب و نظام باشد؟ پیام آذرماه 67 امام راحل (ره) به این نكته نیز كاملاً پاسخ داده است. همانگونه كه عنوان شد دشمن با پایان دفاع مقدس، استراتژی «نبرد فرهنگی» را جایگزین «تهاجم نظامی» كرد و امام راحل (ره) به این تغییر استراتژی دشمن كاملاً اشراف داشت.

و بدین گونه آن پیر روشن ضمیر، كه آینده انقلاب را بسان آینه ای در مقابل خود می دید، در پیام خود دقیقاً راهی كه بسیج در عرصه تهاجم فرهنگی باید بپیماید مشخص كرد. امام راحل (ره) در این پیام پس ازتوصیف عاشقانه بسیج، فرمان تأسیس تشكل «بسیج دانشجو و طلبه» را صادر می كنند.

ایشان در این پیام می فرمایند: «طلاب علوم دینی و دانشجویان دانشگاه ها باید با تمام توان خود در مراكزشان از انقلاب و اسلام دفاع كنند و فرزندان بسیجی ام در این دو مركز پاسدار اصول تغییر ناپذیر نه شرقی و نه غربی باشند... فرزندان انقلاب به هیچ وجه نگذارند ایادی آمریكا و شوروی در آن دو محل حساس نفوذ كنند. تنها با بسیج است كه این مهم انجام می پذیرد.»

شاید در آن زمان كه هنوز ردپای «تهاجم فرهنگی» و كشاكش دشمن در صحنه های علمی و فرهنگی با انقلاب و نظام كاملاً مشخص نشده بود و دانشگاه ها و حوزه ها این گونه عرصه تكتازی عناصر غرب و شرق زده قرار نگرفته بود، شنیدن این جملات از امام راحل (ره) برای بسیاری حتی از دلسوزان انقلاب اندكی ثقیل به شمار می آمد و به تعبیر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای: «آن روزی كه آن حكیم فرزانه یكی از ضروری ترین تشكل ها را بسیج دانشجو و طلبه اعلام كرد، كمتر كسی به اهمیت حضور این مجموعه ارزشمند در دانشگاه ها واقف بود. اما امروز كه دانشگاه و همه عرصه های زندگی، صحنه زورآزمایی فرهنگی و سیاسی و تبلیغاتی استكبار و صهیونیزم با انقلاب و نظام اسلامی است، روشن بینی امام بزرگوار ما از همیشه آشكارتر گردیده است.»