تبلیغات
پایگاه مقاومت بسیج دانش آموزی - بسیج دانش آموزی

پایگاه مقاومت بسیج دانش آموزی

پنجشنبه 9 دی 1389

بسیج دانش آموزی

نویسنده: . امین زاده   

مقدمه

بسیج یكی از عنایات ارزشمند و والای الهی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است كه به بركت وجود حضرت امام خمینی (ره) به امت اسلامی ایران ارزانی شده است و سازمان بسیج دانش آموزی بخشی از این شجره طیبه و درخت پرثمر و با بركت انقلاب اسلامی است. اكنون كه دشمنان اسلام و انقلاب از تمامی توطئه های استكباری خویش نا امید شده اند، تنها راه مقابله با این انقلاب شكوهمند اسلامی را مبارزه با فرهنگ و اعتقادات مردم تصور كرده و بیشترین توجه و حمله را به نسل جوان ، این آینده سازان جامعه اسلامی معطوف داشته و با توسل به انواع ترفندها و توطئه های فرهنگی ، به زعم خود تلاش می كنند تا این طلایه داران عرصه های علم و فرهنگ را از انقلاب اسلامی كه خون بهای هزاران شهید به خون خفته است دور نمایند.
جوانان و نوجوانان دانش آموز بسیجی در پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و دیگر عرصه های انقلاب نقش ممتاز و موثری داشته اند كه هرگز از خاطره ها محو نخواهدشد. آنان در دوران دفاع مقدس با میدان داری جبهه ها و تقدیم بیش از 36000 شهید و مفقود الاثر در دوران سازندگی با حضور فعال در عرصه های سیاسی ، فرهنگی، علمی، اقتصادی و اجتماعی سازندگی كشور، این نقش برجسته را به بهترین نحوی تداوم بخشیده اند. بنابراین در استمرار این تلاش مقدس توسط دانش آموزان عزیز، حضور فعال آنان در تشكل الهی بسیج مورد نظر می باشد.
بدیهی است هرچه تعداد افرادی كه جذب این نهاد مبارك می شوند، بیشتر باشد، دشمن كینه توز و خون خوار در رسیدن به اهداف شوم و انجام توطئه های غیر انسانی اش ناكام تر خواهد ماند.


كلیات در سازمان بسیج دانش آموزی

تاریخچه و سوابق تشكیل سازمان بسیج دانش آموزی

با صدور فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) در پنجم آذر ماه سال 1358 مبنی بر تشكیل بسیج مستضعفین، پایگاه های مقاومت در مساجد، حسینیه ها، ادارات، كارخانه ها، مدارس و... به صورت خود جوش و مردمی شكل گرفت و با واگذاری مسئوولیت بسیج به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران اسلامی، پایگاه های مقاومت بسیج در مدارس همچون دیگر اقشار بسیج برای جذب، آموزش و اعزام دانش آموزان واجد شرایط به جبهه های جنگ حق علیه باطل فعال شدند كه در این میان نقش معلمان و فرهنگیان شجاع بسیجی ستودنی است. در دوران هشت ساله دفاع مقدس بیش از 550 هزار نفر از دانش آموزان به دفعات مكرر به جبهه ها اعزام شدند كه در این میان بیش از 36000 نفرشهید و مفقود الاثر و 2853 جانباز و 2433 آزاده تقدیم دفاع از انقلاب اسلامی و ارزش های اسلامی نموده اند.
با انسجام واحد بسیج مستضعفین و شكل گیری ساختار و تشكیلات آن، دفتر بسیج دانش آموزی به عنوان رده ای مستقل در واحد بسیج مستضعفین ایجاد شد وبا شكل گیری معاونت اقشار در بسیج بعنوان بسیج دانش آموزی به ادامه فعالیت خود پرداخت .
در سال 1363 با تصویب تبصره 2 از ماده یك قانون نظام وظیفه كشوری كه به موجب آن وزرات آموزش و پرورش موظف گردید با هماهنگی و همكاری واحد بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آموزش آمادگی دفاعی را برای دانش آموزان اجرا نماید، پایگاه های مقاومت بسیج دانش آموزی در مدارس از استحكام بیشتر برخوردار گشت.
با توسعه واحد بسیج مستضعفین از سطح یك معاونت در ستاد مركزی سپاه به یك نیروی مستقل با عنوان نیروی مقاومت بسیج سپاه، بسیج دانش آموزی نیز به عنوان یك مدیریت مستقل در مجموعه ستاد نیرو تشكیل و به كار خود ادامه داد.
در سال 1371 با تلاش مدیریت مستقل بسیج دانش آموزی، ستاد ایثارگران وزارت آموزش و پرورش و معاونت پرورشی آن وزرات توافق نامه ای تنظیم و به امضای فرمانده نیروی مقاومت بسیج و وزیر آموزش و پرورش رسید. با امضای این توافق نامه و ابلاغ به رده های ذیربط دو دستگاه و تشكیل كمیته های هماهنگی در سطوح مركز، استان و شهرستان، تحركی وسیع در تقویت و گسترش بسیج دانش آموزی به وجود آمد به گونه ای كه در پایان سال تحصیلی 74-73 بیش از 12 هزار دفتر بسیج دانش آموزی در مدارس راهنمایی و متوسطه كشور تشكیل شده و نزدیك به 5/1 میلیون نفر دانش آموز به عضویت بسیج دانش آموزی در آمدند.
در سال 1373 با ابلاغ سردار فرمانده محترم كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و به منظور به كارگیری توان مجموعه معاونت های نیروی مقاومت بسیج در امر تقویت و گسترش بسیج دانش آموزی، دفتر مشاورت، بسیج دانش آموزی تشكیل شد، تا با یاری فرماندهی نیرو، به تقویت اصولی بسیج دانش آموزی همت گمارده شود. تعیین ساختار و سازمان و شرح وظایف بسیج دانش آموزی در مدارس، ضابطه مند كردن ارتباطات گروهی و تشكیلاتی، ایجاد سازمان پویندگان و پیشگامان به تناسب مقاطع تحصیلی راهنمایی و متوسطه، همچنین طراحی دسته های سازمان یافته برای فعالیت های فرهنگی، امدادی، علمی و سازندگی ,طراحی لباس، آرم نشان عضویت، پرچم سازمانی و تطبیق آموزش آمادگی دفاعی مدارس با نظام آموزش های نظامی بسیج از جمله موفقیت های این دوران به شمار می رود.
مجلس محترم شورای اسلامی به منظور بسط و گسترش فرهنگی بسیجی در میان دانش آموزان و تقویت بسیج دانش آموزی، در سال 1375 ماده واحده ای به تصویب رساند كه به موجب آن وزارت آموزش و پرورش موظف به حمایت و پشتیبانی و تقویت و گسترش بسیج دانش آموزی گردید. با تصویب این قانون فعالیتها و برنامه های بسیج دانش آموزی از قوام و استحكام بیشتری برخوردارگشت، به گونه ای كه در پایان سال تحصیلی 78-77 تعداد واحدهای مقاومت
پویندگان و پیشگامان بسیج دانش آموزی به بیش از22 هزار واحد در مدارس راهنمایی و متوسطه رسید و بیش از 5/2 ملیون نفر از دختران و پسران دانش آموز به عضویت بسیج دانش آموزی در آمدند.
متعاقب مصوبه مجلس شورای اسلامی و با پیگیری های به عمل آمده سطح تشكیلاتی بسیج دانش آموزی نیز به منظور فراهم كردن امكان موفقیت بیشتر در تحقق اهداف و مأموریتهای محوله ارتقا یافت و در سال 77 به عنوان سازمان بسیج دانش آموزی ادامه مأموریت داد.
امروز سازمان بسیج دانش آموزی به حول قوه الهی با برخورداری از مدیران و كارشناسان مجرب در سطح مركز و 28 رده استانی و بیش از 600 حوزه مقاومت بسیج دانش آموزی در قریب 26 هزار مدرسه راهنمائی و متوسطه كشور واحدهای مقاومت بسیج دانش آموزی را گسترش داده و تاكنون بیش از 3 میلیون نفر از دانش آموزان دختر و پسر میهن اسلامی به عضویت در این تشكل دانش آموزی و نهاد برگرفته از متن ملت قهرمان ایران در آمده اند.

ضرورت تشكیل سازمان بسیج دانش آموزی

مأموریت و وظیفه اصلی نیروی مقاومت بسیبج عبارت است از:
جذب و آموزش عمومی آحاد مردم، سازماندهی و تجهیز و به كارگیری آنها در رده های مقاومت به منظورتشكیل ارتش بیست میلیونی و مقاومت مردمی و دفاع از كشور، انقلاب و دستاوردهای آن از طریق ایجاد پایگاه های مقاومت بسیج در مساجد، ادارا ت، كارخانه ها، مراكز آموزشی و مدارس كشور.
بدون شك بخش قابل توجهی از اعضای بسیج مستضعفین و ارتش بیست میلیونی را قشر جوان و نوجوان میهن اسلامی تشكیل می دهد كه در مدارس حضور دارند، لذا بسیج دانش آموزی یكی از ضروری ترین تشكل های بسیج است كه باید به تقویت و توسعه آن توجه خاصی مبذول داشت.

سازمان بسیج دانش آموزی از دیدگاه قانون

در سال 1375 مجلس شورای اسلامی نیز به منظور تقویت و گسترش بسیج دانش آموزی ماده واحده ای را به تصویب رساند كه به موجب آن، وزارت آموزش و پرورش و دیگر دستگاه ها و نهادهای كشور، موظف به پشتیبانی از این تشكل بزرگ دانش آموزی شدند.

متن ماده واحده
بسم الله الرحمن الرحیم

شماره 4942ق 30/2/1375
حضرت حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

طرح تشكیل و توسعه بسیج دانش آموزی كه یك فوریت آن در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 29/6/1374 تصویب شده بود در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ 9/2/1375 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یكصد و بیست سوم قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اكبر ناطق نوری

شماره 2000 3/3/1375
وزارت آموزش و پرورش – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
قانون تشكیل و توسعه بسیج دانش آموزی كه در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ نهم اردیبهشت ماه یكهزار و سیصدو هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/2/1375 به تایید شورای نگهبان رسید و طی نامه شماره 4942-ق مورخ 30/2/1375 واصل گردیده است به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور – اكبر هاشمی رفسنجانی

ویژگی های سازمان بسیج دانش آموزی

1- بسیج دانش آموزی قاعده هرم ارتش بیست میلیونی و دارای قانون مصوب و سازمان تعریف شده است.
2- كلیه برنامه ها و مراحل جذب، آموزش و سازماندهی اعضا، متناسب با سطح تحصیلی و خصوصیات روحی، سنی، جسمی و علاقمندی دانش آموزان ارائه و به اجرا در می آید.
3- فرماندهان و اعضای شورای واحدهای مقاومت از بین دانش آموزان مؤمن و متعهد بسیجی عضو واحد مقاومت انتخاب خواهندشد.
4- فعالیت های سازمان بسیج دانش آموزی با تنوع و انعطاف پذیری لازم به منظور ایجاد روحیه ایثار و فداكاری، مشاركت و مسئوولیت پذیری، خلاقیت و نو آوری تعاون و همكاری در دانش آموزان تعریف شده است.
5- كلیه فعالیت های متناسب با اوقات فراغت دانش آموزان در مدارس(واحدهای مقاومت ) و در محل سكونت از طریق پایگاه های مقاومت بسیج جوانان انجام می گیرد.
6- شعار پویندگان و پیشگامان؛ ایمان، قلم و شجاعت می باشد كه نمایانگر آرمان ایمانی و الهی بسیج دانش آموزی با درایت، آگاهی، شجاعت و استكبار ستیزی است.


امتیازات اعضای بسیج دانش آموزی

1- كلیه اعضای بسیج دانش آموزی بر اساس ماده 64 قانون استخدامی سپاه می توانند از امیتاز كسری دو ماه خدمت سربازی استفاده نمایند ، مشروط بر اینكه علاوه بر گذراندن آموزش آمادگی دفاعی مدارس در اردوی آموزشی متمركز 15 روزه بسیج كه معادل آموزش تكمیلی محسوب می شود، شركت نمایند.
2- براساس مفاد آیین نامه اجرایی ماده 201 قانون مقررا ت استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امتیازاتی به شرح ذیل به بسیجیان تعلق می گیرد.
ماده 10 . آیین نامه .بسیجیانی كه حداقل دارای مدرك تحصیلی دیپلم و حایز یكی از شرایط زیر باشند، مشمول قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهاد گران داوطلب بسیجی به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی كشور –مصوب 1374 و آیین نامه اجرایی آن هستند:
الف. بسیجیانی كه موفق به حفظ حداقل (15) جزء قرآن كریم یا 3/1نهج البلاغه شده یارتبه اول حفظ و قرائت قرآن كریم را در سطح كشور كسب كنند.
ب. بسیجیانی كه دارای درجه رزمجو و بالاتر بوده وحداقل (100)امتیاز داشته باشند.
ج. بسیجیانی كه به دلیل ابراز رشادت و شایستگی موفق به اخذمدال از فرماندهی معظم كل قوا شده یا می شوند.
د. بسیجیانی نمونه ( در هر سال و در هر استان یك نفر )
ه. بسیجیانی كه در زمینه های علمی ، فرهنگی و ورزشی رتبه اول را دركشور كسب كنند.
ماده 11. وزارت آموزش و پرورش موظف است كلیه خدمات مدارس ایثارگران را به بسیجیانی كه حداقل (50) امتیاز كسب كرده باشند ، ارائه نماید و كلاس های تقویتی به منظور تقویت بنیه علمی آنان برای ورود به مراكز آموزش عالی كشور تشكیل دهد.
3- اعضای بسیبج دانش آموزی می توانند بر اساس میزان همكاری خود با واحد مقاومت از امتیازات شركت در اردوهای آموزشی ، علمی و فرهنگی استفاده نمایند.
4- كلیه برنامه ها و مراحل جذب ، آموزش و سازماندهی اعضاء متناسب با سطح تحصیلی و خصوصیات روحی ، روانی ، جسمی و علاقمندی دانش آموزان ارائه و به اجرا در می آید.
5- دانش آموزان بسیجی می توانند از امتیازات شركت در كنكور آزمایشی و المپیادهای علمی بسیجی استفاده نمایند.
6- اعضای سازمان بسبج دانش آموزی می توانند با توجه به ارتقای جایگاه سازمانی از امتیازات اردوی طرح ولایت و آموزش های عقیدتی ، سیاسی و نظامی استفاده نمایند.

تعاریف (فرمانده و فرماندهی)

تعاریف و اصطلاحات

فرمانده

فردی نظامی است در نیروهای مسلح كه نسبت به زیر دستان خود اعمال فرماندهی می نماید.

جانشین

فردی است كه در غیاب فرمانده كلیه اختیارات وی را دارا بوده و در زمان حضور, وی را در انجام وظایف یاری می نماید.

اختیارات

فرمانده می تواند از امكانات و منابع موجود به منظور طرح ریزی، هدایت، هماهنگی و كنترل یگان تابعه در جهت اجرای مأموریت های واگذاری استفاده نماید. فرمانده می تواند بخشی از اختیارات خودرا تفویض نماید.

مسئوولیت

فرمانده تنها مقامی است كه درقبال اعمالی كه یگان تابعه وی انجام داده و یا از انجام آن باز مانده است ، مسئوولیت دارد.
تذكر: مسئوولیت های فرمانده قابل تفویض نیست ولی اختیارات قابل تفویض می باشد.

فرماندهی

فرماندهی ,اختیاری است كه به یك فرمانده نظامی برحسب درجه یا شغل و مسئوولیتی كه دارد واگذار می شود تا نسبت به زیردستان خود اعمال نماید.

انواع فرماندهی

الف.فرماندهی كامل

فرماندهی كامل شامل كلیه جنبه های مأموریت می شود.

ب. فرماندهی عملیاتی

فرماندهی عملیاتی فقط شامل جنبه های اطلاعاتی و عملیاتی در انجام یك مأموریت می شود.

ج . فرماندهی منهای عملیاتی

فرماندهی منهای عملیاتی، شامل جنبه های مربوط به كاركنان و آماد و پشتیبانی می شود و اختیار و كاربرد عملیاتی یگانی را ندارد.


مدیریت

مدیریت فرایند به كارگیری موثر و كارآمد منابع مادی و انسانی است كه برای دستیابی به اهداف صورت می گیرد.

وظایف مدیر

وظایف عبارت است از:

1-برنامه ریزی

2-سازماندهی

3-بسیج منابع و امكانات

4-هدایت و رهبری

5-كنترل

1 -برنامه ریزی

تجسم و طراحی و ضعیت مطلوب در آینده، یافتن و ساخت راهها و وسایلی كه رسیدن به آن را فراهم كند.(تعیین هدف، یافتن و ساخت راه وصول بدان ).

2-سازماندهی

واگذاری مسئوولیت مشخص به افراد بر اساس تمایلات و صلاحیت های فنی، تخصصی و شایستگی های فردی را سازماندهی می گویند.

3-بسیج منابع و امكانات

استفاده مطلوب و بهینه از مجموعه منابع و مقدورات یك سازمان در جهت دستیابی به اهداف آن.

4-هدایت و رهبری

تلاش مدیر برای ایجاد انگیزه و رغبت در زیر دستان جهت دست یافتن به اهداف سازمان.

5- كنترل

تلاش منظمی است در جهت اندازه گیری عملكرد نیرو یا سازمان و مقایسه آن با استاندارها به منظور اطمینان از تطبیق عملكرد با استانداردها و اهداف تعیین شده.


سازمان و سازماندهی

سازمان

به گروهی از افراد كه با رهبری و سلسله مراتب مشخصی اجتماع نموده و برای رسیدن به هدفی واحد با بهره گیری از امكانات موجود, همكاری و تلاش می كنند، سازمان می گویند.

سازماندهی

واگذاری مسئوولیت و وظیفه مشخص به افراد بر اساس تمایلات و صلاحیت های فنی، تخصص، و شایستگی های فردی را سازماندهی می گویند.