تبلیغات
پایگاه مقاومت بسیج دانش آموزی - بسیج جامعه ی مهندسین

پایگاه مقاومت بسیج دانش آموزی

پنجشنبه 9 دی 1389

بسیج جامعه ی مهندسین

نویسنده: . امین زاده   

آشنایی با جامعه مهندسین بسیجی


 


پس از انقلاب شكوهمند اسلامی به رهبری امام خمینی (ره)، ملت بزرگ ایران در پرتو اسلام سمت و جهت حركت خویش را در راستای حركت انبیاء و اولیاء الهی مشخص نموده و برای حفظ و حراست از آن خون های پاكترین عزیزان خود را نثار نمودند.
با تدبیر معمار كبیر انقلاب بسیج بیست میلیونی برای بیمه نمودن این انقلاب و نظام پا به عرصه حیات گذاشت كه الحمدالله از همان ابتدا این شجره طیبه توانست نقش و تأثیر وجودی خود را در تمامی صحنه ها به ظهور برساند كه هشت سال دفاع مقدس برگ زرینی از كارنامه سراسر ایثار و فداكاری و مسئولیت و تعهد آن می باشد در سال های بعد از دفاع و در زمانی كه عرصه سازندگی به عنوان محور فعالیت های این نظام آغاز گشت، خلاء ناشی از عدم انسجام نیروهای متخصصی كه در طول دو دهه اول انقلاب و خصوصاً ایام جنگ تحمیلی منشاء خدمات و فعالیت چشمگیر و بعضاً خارق العاده بوده اند به خوبی در صحنه های اجتماعی و مدیریتی كشور محسوس و آشكار گشت و در شرایطی حادث گردید كه دشمنان قسم خورده اسلام و انقلاب در پوششی جدید با خارج كردن لباس جنگ و تعویض تاكتیكی مواضع ظاهری خود در مواجهه با ایران اسلامی، جبهه های جدید فرهنگی ـ سیاسی را به عنوان پل های دستیابی به اهداف شوم خود برگزیدند.
با درك این نقصان و ضرورت حفظ و دفاع از ارزش ها و دست آوردهای انقلاب اسلامی و ترویج فرهنگ و تفكر بسیجی، انسجام مهندسین متعهد و كارآمد در تشكلی به نام جامعه مهندسین بسیجی فراهم آمد.
جامعه مهندسین بسیجی با تمسك به بیانات روشنگر مقام عظمای ولایت كه می فرماید:
بسیج عبارت است از تشكیلاتی كه در آن افراد متفرق و تنها، به یك مجموعة آگاه و متعهد، بصیر و بینای به مسائل كشور و به نیاز ملت تبدیل می شود؛ مجموعه ای كه دشمن را بیمناك و دوستان را امیدوار و خاطر جمع می كند.
بسیج عبارت است از مجموعه ای كه در آن پاكترین انسان ها، فداكارترین و آماده بكارترین جوانان كشور، در راه اهداف عالی این ملت و برای به كمال رساندن و به خوشبختی رساندن این كشور جمع شده اند.
بر این باور است كه برای ایجاد اتفاق آن مجموعة عظیم باید تحت یك برنامه منظم و پویا اولاً افراد متعهد و مفید برای كشور و نظام كه متفرق و تنها در قشرهای مختلف قرار گرفته اند را شناسایی و ساماندهی كرده و هسته های مناسبی تشكیل داد، ثانیاً با ایجاد یك هماهنگی مناسب و برنامه ریزی شده این هسته ها را در یك مسیر واحد قرار داده تا انشاءالله از برآیند این حركت ها موفق به ایجاد بسیج فراگیری كه همواره خصم دشمنان و طمأنینه دوستان را به همراه دارد نائل گردیم.
بر این اساس، جامعه مهندسین بسیجی به منظور ایجاد جاذبة لازم برای به هم پیوستن نیروهای متخصصی كه بتوان با ایجاد بستری لازم از توان آنها در مسیر اعتلای كشور و تمدن پویای اسلامی استفاده نمود با مطرح نمودن اهداف زیر، امكان حضور مؤثر بسیجیان را در فعالیت های مختلف اجتماعی گسترش داده و ضمن پردازش به مسائل برجسته علمی (مهندسی) و ارائه طرح ها و عملكردهای مناسب مؤفق به ایجاد تشكل و انسجام لازم گردید.


اهداف هفت گانه جامعه مهندسین بسیجی

اهداف هفت گانه جامعه مهندسین بسیجی به شرح زیر تدوین و تصویب گردیده است:

الف ـ تشكل مهندسین متعهد و بسیجی

ب ـ توسعه فرهنگ و ارزش های اسلامی و ترویج تفكر بسیجی در عموم فعالیت های مهندسی

ج ـ حفظ و بهره برداری از تجربیات مهندسی دفاع مقدس

د ـ مشاركت در رشد و ارتقای توان فنی و مهندسی در طرح های توسعه و عمران كشور

هـ ـ مشاركت فعال در تشكل های فنی و مهندسی كشور

و ـ ارائه خدمات علمی و فرهنگی و مشاوره حرفه ای به اعضاء

ز ـ بهره گیری از توان مهندسین بسیجی در حوادث غیر مترقبه


جذب و سازماندهی

در طول مدت فعالیت­ جامعه بیش از 3500 نفر از مهندسان داوطلب، به عضویت درآمدند كه حدود 35% از آنها در تهران و مابقی نیز در دفاتر استان ها عضو شده اند و با توجه به اینكه دفاتر استان ها جدید التأسیس می باشد استقبال صورت گرفته بسیار خوب بوده و امید است با راه اندازی دفاتر دیگر استان ها و همچنین فعالیت مؤثر دفاتر در ارائه برنامه های جاذب این قشر و همچنین برنامه های حفظ و انسجام، تشكل قابل ملاحظه ای از مهندسان متعهد را داشته باشیم.
به منظور حضور مؤثر و هدف مند اعضای جامعه مهندسین در عرصه های فنی مهندسی كشور سازماندهی اعضاء در قالب چهار گروه تخصصی: عمران، صنعت و معدن، انرژی، كشاورزی و آبزیان پیش بینی شده است كه كلیه اعضای مهندس بسیجی به تناسب رشته تحصیلی و گرایشات شغلی در این گروه ها سازماندهی شده و با توجه به برنامه های مربوط به گروه ها در زمینه های مربوطه به بحث و بررسی و تبادل نظر و دستیابی به راه كارهای اجرائی بهینه و همچنین ارائه یك الگوی بسیجی متخصص در سطح جامعه تلاش می نمایند.
ادامه شرح وظایف عمومی گروه های تخصصی ذكر شده است و هر گروه به تناسب موضوعات مربوط به خود، و با مبنا قرار دادن شرح وظایف مصوب گروه های تخصصی، ساختار و شرح وظایف گروه را تهیه و پس از تصویب به اجرا گذاشته است.


شرح وظایف عمومی گروههای تخصصی

1. شناسایی شركت های فنی مهندسی كه دارای فضای بسیجی هستند و تشكیل بانك اطلاعاتی از شركت های مذكور و اعضای جامعه.

2. ایجاد ارتباط و زمینه های همكاری با سازما ن ها و مراكز فنی ـ تخصصی در چارچوب اهداف جامعه مهندسین بسیجی.

3. شناسایی و معرفی مهندسین متعهد به عنوان نامزد در تشكل های صنفی و حمایت از آنان با همكاری گروه های تخصصی.

4. اقدام حمایتی از شركت های مهندسی بسیجی از طریق معرفی به مراجع مربوطه، پشتیبانی تخصصی، ایجاد ارتباط با یكدیگر و پشتیبانی حقوقی.

5. ایجاد زمینه فعالیت برای راه اندازی تشكیلات مناسب به منظور ارائه خدمات فنی مهندسی و مشاوره تخصصی به سازمان ها و اعضاء جامعه مهندسین بسیجی.

6. شناسایی و پیشنهاد منابع و برنامه ریزی جهت تأمین اعتبارات مورد نیاز جامعه برابر ابلاغ شورای مركزی.

7. تشكل شركت ها و مؤسسات وابسته بسیجی به منظور اجرای طرح های مصوب و نظارت و كنترل بر نحوه فعالیت های آنها و تنظیم و ارائه گزارش به شورای مركزی.

8. پیگیری و تلاش در جهت ایجاد اشتغال برای اعضاء جامعه و ارائه طرح های اشتغال زا به مراجع ذیربط.

9. مطالعه و شناسایی طرح های مؤفق و بهر ه گیری از آنها در جهت اهداف جامعه.

10. تحقیق و بررسی نقش مهندسی در طرح های دفاعی كشور.

11. گردآوری و ارائه طرح های مؤفق مهندسی در دوران دفاع مقدس.

12. بررسی طرح های عمرانی كشور و ارائه راه كارهای مناسب به مراجعه ذیربط و همكاری در جهت همكاری جامعه در برنامه ریزی های كلان عمرانی دولت.

13. شناسایی، ارتباط و ایجاد زمینه های همكاری با مراكز تحقیقاتی.

14. حمایت از محققین و پژوهشگران مهندس بسیجی و معرفی تحقیقات و نوآوری های آنان به مراكز تحقیقاتی.

15. مشاركت در فعالیت های علمی و برگزاری همایش های تخصصی.

یكی از عرصه هائی كه جامعه مهندسین بسیجی بدنبال حضوری مؤثر و تأثیرگذار در روند آن می باشد سازمان های نظام مهندسی و مجامع صنفی مهندسی كه دارای شخصیت حقوقی بوده و در تعاملات بین دستگاه های اجرائی، مسئول، دارای وظایف و اختیاراتی هستند.
برای تحقق این هدف، برگزاری دوره های آموزشی، ایجاد انگیزه برای ورود بسیجیان در این سازمان ها و تلاش جهت ارتقاء تشكیلاتی اعضاء در این سازمان ها جزو برنامه های در دست پیگیری این مجموعه می باشد.
با توجه به لزوم مشخص نمودن خط مشی و سیاست این جامعه در خصوص مسائل سیاسی و اقتصادی و موضع و عملكرد مناسبی كه باید در شأن یك مجموعه بسیجی باشد، این موضوعات در كمیسیون های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با در نظر گرفتن سیاست های كلی بسیج در این موارد و همچنین تدابیر مقام معظم رهبری و فرماندهی كل قوا برنامه های خود را دنبال می نماید.
موضع جامعه مهندسین بسیجی در خصوص مسائل سیاسی، اهتراز از ورود به دسته بندی ها و درگیری های جناحی، و حمایت از مواضع و آراء مقام عظمای ولایت در جهت تقویت اركان نظام اسلامی بوده و خواهد بود كه نمونه آ ن وارد شدن در عرصه تبلیغات ریاست جمهوری با دیدگاه پرشور نمودن عرصه و تشویق جهت حضور عمومی در پای صندوق ها و همچنین آگاهی دادن به منظور انتخاب فرد اصلح كه مورد تأكید رهبر معظم انقلاب بوده می باشد.
در مورد مسائل اقتصادی سیاست كلی این جامعه تشویق مجموعه های مهندسی بسیجی و كمك و حمایت و هدایت آنها برای حضوری مناسب در زمینه های فنی اقتصادی بوده و همچنین پرهیز از ورود این مجموعه به صورت مستقیم و حقوقی در این عرصه ها می باشد.


گفتگو با مهندس یحیی محمود زاده، رییس سازمان بسیج مهندسان

*به نظر شما برای حفظ جایگاه و منزلت بسیج در سطح و ارتقای آن چه باید كرد؟

**برای ارائه پاسخ مناسب به این سؤال ابتدا باید ببینیم این جایگاه چگونه به دست آمده است و خاستگاه آن چه بوده و برای رسیدن به اهداف خود چه مسیری را طی كرده است تا بتوانیم با بینش ژرف و واقع نگر آینده آن را ترسیم نماییم.
این جایگاه درنتیجه یك اقدام ایثارگرانه و بسیج مردمی در صحنه اجتماع و به عبارت صحیح تر در یك بحران اجتماعی كه امنیت ملی ما را به مخاطره انداخته بود، شكل گرفت و با توجه به اینكه مؤلفه های ایثار، خلوص، ایمان اسلامی و قیام الهی بود، تأثیر گذاری كم نظیر و بی بدیل خود را در صحنه اجتماعی به منصه ظهور رسانید.بر این اساس حفظ و ارتقای جایگاه و منزلت بسیج در گرو حضور آگاهانه، فعال ومدبرانه بسیجیان در صحنه های مختلف جامعه است و برای رسیدن به این هدف، بایستی بیش از پیش خود را به زیور خلوص ایمانی و معرفت دینی، علم و دانش روز و آگاهی های اجتماعی كه مجموعه آن را تفكر بسیجی نامگذاری می كنیم، آراسته نموده و در یك حركت مردمی جهت دستیابی به آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی خود را متشكل كنیم.

*بسیج چه نقشی می تواند در حفظ و ارتقای اقتدار ملی داشته باشد؟

**اقتدار ملی یعنی قدرتی كه از اتحاد آحاد ملت حاصل می شود و این قدرت هر چه بیشتر باشد، دشمن با دیدن این توانمندی، كمتر به فكر زور آزمایی باآن برمی خیزد. حال ببینیم این اقتدار از كجا حاصل می شود.
در مكتب ما اولین مؤلفه قدرت ایمان است. نظریه امام(ره) كه خون بر شمشیر پیروز است، نه به معنی خون وهر خونی! بلكه مقصود خون فرد سالك الی الله است. خون فرد با ایمانی است كه به قدرت لایزال الهی متصل می شود و چون او قدیر است، پس سالك راه او نیز قدرتمند می باشد.دومین شاخصه به اعتبار آیات«انما اعظمكم بواحده ان تقوموالله مثنی و فرادی»كه قیام الهی را در مرحله اول چند نفری و دسته جمعی مطرح می كند و آیه«واعتصموا بحبل الله جمیعا» به تشكل بها و اهمیت میدهد ونیز در روایت «یدالله مع الجماعه» دست خدا را همراه با جمع مسلمانان میداند.تأكید بر محوریت ایمان و اعتقاد الهی می باشد.
سومین مولفه، بسیج نیرو و امكانات می باشد كه بر مبنای آیه«واعدوالهم ماستطعتم من قوه و من رباط الخیل»می بایستی به بسیج نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز همت گماشت تا بدین وسیله موجبات ترس دشمنان اسلام را از هجوم به كشور اسلامی فراهم نمود.رهبری واحد چهارمین شاخصه ای است كه باید به آن عنایت شود.داشتن رهبری كه همه به او اعتقاد داشته باشند و حرف او را با جان و دل پذیرا باشند، اقتدار جامعه را چند برابر خواهد نمود، لذا بسیج با توجه به آن كه یك جمع متشكل و سازماندهی شده مؤمن و مخلص و تحت فرماندهی واحد می باشد، نقش بسیار مهمی در حفظ اقتدار ملی كشور دارد كه نظر به داشتن معرفت دینی و بصیرت اجتماعی و توان رزمی و مهم تراز آن پایگاه مردمی، می تواند به عنوان یك عامل بازدارنده مهم تلقی شده و دشمنان را از فكر هجوم به ایران اسلامی منصرف نماید.

*نسبت اقتدار ملی با بسیج چیست؟

**اقتدار ملی و بسیج دو جزء جدا شدنی از هم هستند، چرا كه خاستگاه بسیج، امت به هم پیوسته ایران اسلامی است و توده مردم نیز جزء انفكاك ناپذیر اقتدار ملی می باشند. البته بایستی گفت بسیج هر چه بیشتر به سلاح ایمان و دانش روز مجهز شود، اقتدار نیز بیش از پیش تقویت می گردد.

*محوری ترین اهداف تشكیل سازمان بسیج مهندسان چیست؟

**تشكل مهندسان بسیجی كه یكی از اهداف این سازمان می باشد،در راستای حضور سامان یافته مهندسان بسیجی در عرصه های تخصصی اجتماع و نیز ارائه كاركردهای اجتماعی از توانمندی بسیج مهندسان به جامعه متخصص كشور و عامه مردم است.از دیگر اهداف این سازمان می توان به: ترویج تفكر بسیجی در عموم فعالیت های مهندسی مشاركت فعال در تشكل های فنی و مهندسی كشور، مشاركت در رشد و ارتقای توان فنی و مهندسی طرحهای توسعه و عمران كشور، ارایه خدمات علمی و فرهنگی به اعضا و بهره گیری از توان مهندسان بسیجی در حوادث غیر مترقبه اشاره نمود.

*این تشكل در راستای رویكرد بسیج چه نقشی می تواند در مأموریت های این نیرو ایفا كند؟

**همان طور كه می دانید، یكی از اهداف بسیج ایجاد و گسترش نظام مند و نهادینه بسیج با اركان نظام اسلامی و حضور در عرصه توسعه و سازندگی مادی و معنوی كشور و تأمین رفاه عمومی می باشد. باتوجه به این هدف مهم، یكی از راههای تعامل و همكاری با دستگاههای تخصصی و مهندسی كشور، سامان دادن به نیروهای متخصص و مردمی جهت ایفای نقش در عرصه های مختلف مهندسی كشور است كه یقینا در توسعه مهندسی نیز تأثیر به سزایی خواهد داشت.بر این اساس سازمان مذكور در راستای تقویت این امر مهم تشكیل شده است.

*مهم ترین برنامه های سازمان بسیج مهندسان برای حل معضلات جامعه چیست؟

**این برنامه ها در چند بخش تقسیم می شود،در این راستای نهضت نرم افزاری و تقویت بعد تخصصی و حرفه ای در جامعه مهندسی، تشكیل كلاسهای آموزشی، بازدید از مراكز فنی و پروژه هایی كه دارای ظرفیت بالای تخصصی هستند، جزو برنامه های ماضی و جاری این سازمان هستند.درزمینه تعادل و همكاری با دستگاههای اجرایی، این سازمان با تشكیل گروههای تخصصی«عمران،صنعت و معدن، انرژی،كشاورزی و منابع طبیعی»و اعلام به مدیران دستگاه های اجرایی برای ارایه خدمات در زمینه های طرح، نظارت وكنترل اعلام آمادگی كرده است.همچنین با تشكیل كمیته عمران شهری به شهرداری و با تشكیل كمیته نظام مهندسی اعلام همكاری نموده است.
در زمینه خدمت رسانی به مردم نیز اخیرأ دو طرح تدوین شده است كه مراحل هماهنگی با دستگاه های اجرایی را طی میكند. این دو طرح عبارتند از: تعامل و همكاری با كمیته امداد امام(ره)در خصوص راه های همكاری مهندسان بسیجی در احداث واحدهای مسكونی برای محرومان و مستضعفان.
تشكیل كار گروه هایی از مهندسان بسیجی در رشته كشاورزی جهت سركشی به مزارع و باغات كشاورزان در راستای خدمت رسانی به كشاورزان از یك سو و ترویج اصول صحیح جهت توسعه كشاورزی از سوی دیگر می باشد.